info k DTP

Omyly, když zakázku  nepřipravujete v DTP studiu

Obrázek, který jste našli někde na internetových stránkách, nebude s největší pravděpodobností použitelný pro tisk. Obrázek totiž nebude mít dostatečné rozlišení pro ofsetový tisk.
Textové editory jako MS Word, OpenOffice, … nejsou vhodné pro přípravu tiskových dat, hlavně jejich starší verze. Přesto, že umožňují používat barevná písma, vkládat obrázky a exportovat do souborů PDF, není zpravidla možné takto připravená data použít přímo k finálnímu výstupu (popř. k archové montáži) pro ofsetový tisk. Raději vždy počítejte s jejich následnou úpravou, např. v zalamovacím profesionálním programu.

Ve studiu se setkáte

s programy jako: QuarkXPress, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat Profesional, okrajově Corel Draw. Plné verze těchto programů v současné době zaručují, při správném nastavení, naprosto korektní výstup dat pro ofsetový tisk. V praxi platí, že výrobci ostatních sw (včetně free) v tomto bodě prozatím selhávají.

Co jsou merkantilní tiskoviny

Obchodní (firemní) tiskoviny, které spoluvytvářejí corporate identity společnosti. Jsou to například vizitky, hlavičkové papíry, dopisní obálky, firemní poznámkové a trhací bloky.  

Pro Vaši představu, když zadáváte zakázku

DTP pracoviště
Místo, kde se připravují data pro tisk.

CTP
Computer To Plate. Data z počítače se přímo vypalují na tiskové desky. Rychlá a přesná metoda přípravy tisku, která z velké části nahradila osvit na filmy.

Ofsetový tisk
Tisk z plochy, založený na nepřímém přenosu barvy z tiskových desek, přes pryžový válec na papír.

CMYK
Barevný model, který využívá subtraktivní míchání barev. CMYK se využívá jako dominantní model v tiskárnách. Překrýváním čtyř základních barev Cyan, Magenta, Yellow, blacK vytváří všechny odstíny a barvy na tiskovinách.

RGB
Barevný model, který využívá aditivní míchání barev. RGB využívají monitory a projektory, kdy pro zobrazení barevného spektra využívají tří barev Red, Green, Blue. Všechny obrázky na internetu jsou v RGB. Všechny fotografie z digitálního fotoaparátu jsou v RGB. Před tiskem je nutné převést je do modelu CMYK.

Spadávka
Technologické zvětšení plochy tisku, které umožní, aby sahal tisk až k okraji po ořezu na čistý formát.

Formáty papíru

 Formát  

Rozměr Š x V

     Velikost jako 

     A4

  210x297 mm 

       velký sešit 

     A5

  148x210 mm

        malý sešit

     A6     

  105x148 mm

         deníček 

     DL

  210x100 mm

A4 složená na třetiny

Navigace: Tiskárna Prager » Naše služby » Grafické studio » info k DTP
Facebook