KBA Performa 66

KBA - Performa 66

Součástí modernizace naší tiskárny je i nový čtyřbarvový archový ofsetový stroj z produkce tradičního výrobce tiskových strojů. Tento krok přispívá ke zvýšení kvality a spolehlivosti naší výrobní produkce.
Ofsetový stroj je vybaven všemi moderními prvky řízení, mytí a převedení kontroly kvality tisku. Jako např. IR sušení, propojení s CtP, automatické řízení soutisku a spectrofotometrické měření barevnosti, poloautomatické zakládání tiskových desek či automatické mytí válců barevníku a ofsetových potahů.

Rozhraní CIP 3

Mezi základní přednosti patří využití dat z předtiskové přípravy nebo automatické přednastavení barevných profilů na jednotlivých tiskových věžích. Shromažďuje v univerzální podobě data z předtiskové přípravy a standardizuje je pro tisk. Takto vytvořená pracovní data mohou být použita ve všech fázích výrobního postupu.
Archivované soubory je možné znovu použít při opakování zakázky. Přenos dat ve formátu CIP 3 výrazně zkracuje přípravné časy
v průběhu tisku.

Technické údaje:

Max. rozměr archu: 485x660 mm
Min. rozměr archu: 225x297 mm
Max. tiskový výkon: 10.000 archů / hod.
Max. tisková plocha líc: 475x650 mm
Max. tisková plocha líc/rub: 465x650 mm

Tloušťka potiskovaných materiálů: 0,04-0,45 mm

Nejpodstatnější změny z hlediska řízení stroje, oproti dřívějším možnostem našich zkušených tiskařů, spočívají v ovládání hlavních funkcí centrálně přes dotykovou obrazovku. Zaškolení obsluhy modernějšího zařízení proběhlo při instalaci a krátce po ní.

Navigace: Tiskárna Prager » Naše služby » Plochý ofset » KBA Performa 66
Facebook